అక్కడ పెళ్లికి ముందే శోభనం అది ఎక్కడో తెలిస్తే చూస్తే బిత్తరపోతారు |GARAM CHAI